Консултантска дейност

Нашите услуги

Консултации от независим одитор по казуси, свързани с националното законодателство в областта на счетовоството и независимия финансов одит.

Консултации, относно прилагането на националните и международни счетоводни стандарти, международните одиторски стандарти и други.

Консултации, свързани със счетоводното отчитане на проекти по европейски и български програми.

Клиенти на консултантската дейност

Попитайте ни