"BALKAN Audit" Ltd.

Independent Financial Audit Company

BALKAN Audit” Ltd. is Bulgarian company which provides services exclusively in the field of independent financial audit, financial reporting and the preparation of annual financial statements and annual tax returns.

From "Balkan Audit" Ltd. you will receive:

Our clients operate in various industriesof light and heavy industry, tourism, finance, construction, energy, wholesale and retail, design, health, culture, science and more.

Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula

Prices

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula

Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula

Подкрепа за микро и малки предприятия COVID 19

“BALKAN AUDIT” Ltd. is a beneficiary of a project for support for small and micro enterprises in connection with the outbreak of COVID19.

Our services

Audit Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Advisory

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Tax and Accounting Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Петя Георгиева Георгиева - синдик

Световната икономическа криза доведе до неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост голяма част от търговските дружества, което направи актуални въпросите по производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства. В тази връзка управителят на дружеството – Петя Георгиева Георгиева издържа успешно изпитите за правоспособност за синдик и вече е включена в Списъка на действащите синдици към Министерство на Правосъдието, утвърден със заповед на Министъра на правосъдието, обнародвана в държавен вестник бр. 44 от 14.05.2014 г.

На 21-22 Октомври 2014г. се проведе курс от Годишната програма за обучение на синдици за 2014г. на тема “Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства” – Удостоверение от Министерство на правосъдието.

New audit software Easy Check

“БАЛКАН ОДИТ” ООД вече използва специализиран одиторски софтуер EASY CHECK – разработен от “АДА СОФТ-ОДИТ”.

Audit of projects edit

Цената на одиторската услуга е по договаряне, в зависимост от заложеното в бюджета на проекта.  За изготвяне на оферта се свържете с нас по телефона или чрез раздел “контакти”.

 "Балкан Одит" ООД има значителен опит в одитирането на проекти, финансирани от Европейския съюз, от Евроатом и от българските държавни институции. Работим с всички видове бенефициенти и оперативни програми - с издаване на доклад до Управляващия орган или директно до финансиращата институция - ЕК, Евроатом и т.н., както на български така и на английски език. Цената на одиторската услуга е по договаряне, в зависимост от заложеното в бюджета на проекта.  За изготвяне на оферта се свържете с нас по телефона или чрез раздел "контакти".

Contact "Balkan Audit" Ltd.

Our company specializes in the field of financial audit, accounting and consulting services in the field of tax legislation and social security.

Ask us