„БАЛКАН ОДИТ” ООД

Фирма за независим финансов одит

„БАЛКАН ОДИТ“ ООД  е дружество, регистрирано по закона за независим финансов одит, извършващо услуги по този закон и по Закона за счетоводството.

От „БАЛКАН ОДИТ” ООД Вие получавате:

„БАЛКАН ОДИТ” ООД предоставя услуги изключително в областа на независимия финансов одит, счетоводното отчитане и изготвянето на годишни финансови отчети и годишни данъчни декларации.

Нашите клиенти работят в различни икономически отрасли: лека и тежка промишленост, туризъм, финанси, строителство, енергетика, търговия на едро и дребно, проектиране, здравеопазване, култура, наука, хазартната дейност, дружества с нестопанска цел, одит на проекти възложени директно от страни в ЕС и ЕК и други.

Услуги

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula

Цени

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula

Клиенти

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula

Подкрепа за микро и малки предприятия COVID 19

“БАЛКАН ОДИТ” ООД е бенефициент по проект за подкрепа за малки и микропредприятия във връзка с епидемичния взрив от COVID19.

Нашите услуги

Одиторски услуги

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Счетоводни услуги

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Консултанска дейност

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Петя Георгиева Георгиева - синдик

Световната икономическа криза доведе до неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост голяма част от търговските дружества, което направи актуални въпросите по производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства. В тази връзка управителят на дружеството – Петя Георгиева Георгиева издържа успешно изпитите за правоспособност за синдик и вече е включена в Списъка на действащите синдици към Министерство на Правосъдието, утвърден със заповед на Министъра на правосъдието, обнародвана в държавен вестник бр. 44 от 14.05.2014 г.

На 21-22 Октомври 2014г. се проведе курс от Годишната програма за обучение на синдици за 2014г. на тема “Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства” – Удостоверение от Министерство на правосъдието.

Нов одиторски софтуер Easy Check

“БАЛКАН ОДИТ” ООД вече използва специализиран одиторски софтуер EASY CHECK – разработен от “АДА СОФТ-ОДИТ”.

Одит на проекти

Цената на одиторската услуга е по договаряне, в зависимост от заложеното в бюджета на проекта.  За изготвяне на оферта се свържете с нас по телефона или чрез раздел “контакти”.

 "Балкан Одит" ООД има значителен опит в одитирането на проекти, финансирани от Европейския съюз, от Евроатом и от българските държавни институции. Работим с всички видове бенефициенти и оперативни програми - с издаване на доклад до Управляващия орган или директно до финансиращата институция - ЕК, Евроатом и т.н., както на български така и на английски език. Цената на одиторската услуга е по договаряне, в зависимост от заложеното в бюджета на проекта.  За изготвяне на оферта се свържете с нас по телефона или чрез раздел "контакти".

Свържете се с „Балкан Одит” ООД

Фирмата ни е специализирана в областта на финансовия одит, счетоводството и консултантските услуги в областта на данъчното законодателство и социалното осигуряване. 

Попитайте ни